'VordensVerleden'

Verponding:  Buurtschappen Delden,  Mossel, Linde en Veldwijk 1649  nu geheel getranscribeerd. Veel meer informatie ten opzichte van notitie  Kreijnck. Zie buurtschappen en dorp.

 

In bewerking:

Verponding Vorden 1646, klaar 10-05

Gerichtssignaten, diverse inventarissen. 1550-1561.

Scholtambt 0338- Inventaris : 233. periode 1658-1671

Nieuw in menu

18-02-2017. Scholtambt Zutphen, opdrachten etc. Boek 230. 1642-1648 regesten Vorden

28-02-2017. Scholtambt Zutphen, opdrachten etc. Boek 231. 1648-1654 regesten Vorden

14-03-2017. Scholtambt Zutphen, opdrachten etc. Boek 232. 1654-1658. Regesten Vorden

07-04-2017. Scholtambt Zutphens Gerichtssignaten boek 106 1722-1734. Regesten Vorden

 

Meer informatie over het kerspel Vorden is te vinden op:

www.oudvorden.nl          www.genealogiedomein.nl         www.regionaalarchiefzutphen.nl

www.geldersarchief.nl       www.ecal.nu