Gerichtssignaten zijn de aantekeningen van het gerecht van zaken die dagelijks aan de orde kwamen. Meestal zijn dit geschillen over betalingen, eigendommen, beslagleggingen en onduidelijkheden van oude aktes. 

In de eerste gerechtsboeken  komen ook voluntaire aktes voor en deze bevatten veelal goederen overdracht.