Regesten voorkomende in diverse archieven en ook aangevuld met eigen transcripties.