Archief van het Scholtambt van Zutphen 0338

Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten en Gerichtssignaten

Regesten kerspel Vorden 1462-1811

 

Voor de inlijving bij Frankrijk in 1811 vielen zaken die tegenwoordig door de notaris behandeld worden, zoals testamenten, boedelscheidingen, verkopen, geldleningen, huwelijkse voorwaarden, voogdijstellingen en volmachten onder de vrijwillige of voluntaire rechtspraak. Van deze aktes, opgesteld tussen 1462-1811, zijn zogenaamde minuten (kladversies met verkorte weergave van de inhoud) te vinden in een boekwerk van 35 delen dat wordt bewaard in het archief van het regionaal Archief van Zutphen.  alle minuten die betrekking hebben op het kerspel Vorden, bestaande uit het Dorp en de buurtschappen Delden, Linde, Mossel en Veldwijk, worden op deze website toegankelijk gemaakt door middel van getranscribeerde regesten in modern en en begrijpelijk Nederlands. Een regest is een korte omschrijving, samenvatting, van de belangrijkste zaken die in een akte voorkomen en geven daardoor meteen inzicht in: type akte, namen, goederen en overige aanverwante bijzonderheden. Ontbrekende (minuten) van aktes van overdracht, testamenten, opdrachten enz. uit de periodes 1450-1499, 1522-1528, 1538-1561, 1566-1569 en 1590-1600, zijn soms ook te vinden in de boeken van de gerichtssignaten (dagelijkse behandelde zaken van het gerecht) van het scholtambt en indien hier gebruik van is gemaakt, wordt er in de betreffende transcriptie naar verwezen.

In het Oud Rechterlijk Archief van de stad Zutphen, periode 1450-1500, komen ook een aantal zaken voor die betrekking hebben op het kerspel van Vorden en hiervan is een aparte transcriptie gemaakt met verwijzing naar het betreffende archief.  

Regesten zijn een samenvatting van de belangrijkste zaken in een akte