Schatting goederen in opdracht erfgenamen Valkenburg 1841