Onder het alfabet staan de de boerderijen van Vorden. Bestaande, maar ook die in de loop der tijd zijn verdwenen.